Contact Information

Kojimachi Ichihara Bldg. 4F
1-1-8, Hirakawa-cho
Chiyoda, Tokyo, 102-0093
ben.fuijta@aleris.com
+81 332887281
+81 332887283